Forankring

Netværket VHVK og dets hjemmeside skal være attraktivt for alle frivillige i de danske boligforeninger, der ønsker at nedbringe CO2-udledningen gennem en målrettet, lokal og frivillig indsats.

Da netværket i høj grad er baseret på frivlligt arbejde, er det vigtigt at forankre det hos konkrete ildsjæle. Ildsjælenes motivation er den personlige tilfredsstillelse, som de får ved at bidrage til en positiv udvikling for såvel deres lokale boligforening som samfundet.

Så mange personer fra boligforeningerne som muligt skal få lyst til at deltage aktivt på hjemmesiden og/eller Facebooksiden, hvad enten deres foreninger allerede har gjort en betydelig indsats indenfor klima, energi og miljø, eller de endnu ikke er nået langt, men har lyst til at gøre noget.

Spredning af gode eksempler

En række boligforeninger over hele landet har allerede gennemført ambitiøse klima-, energi- og miljøprojekter. Vores hjemmeside skal gradvist udvikle sig til en eksempelsamling, der præsenterer arbejdet i disse foregangsforeninger. Eksemplerne vil fremhæve projekternes målbare resultater i form af klimaeffekter såvel som økonomiske gevinster og gøre det let for boligforeninger at vurdere, hvor de kan opnå de største resultater. Vi præsenterer både de enkelte boligforeningers resultater, og de samlede resultater på landsplan, f.eks. omregnet til tons sparet CO2. På den måde kan vi skabe ekstra motivation og opbakning om arbejdet.

De konkrete projekter kan handle om isolering, energioptimering, udskiftning af belysning, adfærdspåvirkning, vedvarende energi, grønne tage osv. Repræsentanter for hver foregangsforening skal kunne viderebringe konkrete råd til beboere i andre foreninger om, hvordan de bedst kommer i gang med projekterne, hvordan de kan skabe begejstring om dem og hvordan de håndterer de praktiske problemer, der måtte opstå undervejs.

AlmenNet har i forvejen en hjemmeside med en række gode eksempler på renoveringsarbejde i boligforeninger. Vi vil derfor gerne samarbejde med dem om at trække på deres side så vidt det er muligt og i det hele taget sørge for at genbruge det formidlingsarbejde, som andre aktører allerede har gennemført.

Der findes også en række aktuelle og tidligere kommunale projekter, der har haft som mål at sprede klima- og energierfaringer mellem boligforeninger og/eller øge beboernes klimabevidsthed. De fleste af disse projekter har taget udgangspunkt i én kommune pr. projekt. Der findes dog også eksempler på erfaringsspredning på tværs af kommunegrænserne, senest et klimaambassadørprojekt i Green Cities.

Videnskatalog

Vores hjemmeside skal tilbyde ekspertindlæg om, hvilke regler der gælder for boligforeninger på miljøområdet, især når det gælder de økonomiske og juridiske forudsætninger for investeringer i energibesparelser og vedvarende energi. Vi vil selv præsentere de økonomiske/juridiske forudsætninger for hver af de cases, vi beskriver på siden, heriblandt om de er finansieret med private lån eller offentlige tilskud, hvilken lovgivning der gælder i forhold til forskellige projekttyper og hvordan den enkelte boligforening kan drage nytte af eksisterende regler og tilbud.

Grøn innovation og uddannelse

På længere sigt vil vi gerne formidle eksempler på samarbejde mellem boligforeninger og uddannelsesinstitutioner. Studerende som arbejder med lokale klimateknologier kan i en række tilfælde få gavn af at afprøve dem i boligforeninger, mens boligforeningernes arbejde vil kunne bruges i undervisningen af skoleelever. A/B Søpassagen i København har foretaget et eksperiment, hvor de samarbejde med en studerende, der lavede praktiske forsøg med effekten af husstandsvindmøller på boligforeningens tag.