Vidensbank

Vidensbank

Rapporter, specialer og andre undersøgelser, der giver inspiration og nyttig viden om lokalt klima- og energiarbejde i boligforeninger.

Potentialer for lokal & urban bæredygtig udvikling

Indledning - Videnskabsteori & metode - Argumentation for casevalg - Teori - Analyse & diskussion - Konklusion - Perspektivering - Litteraturliste - Bilagsoversigt Interviews Interview i Skt. Kjelds Kvarteret med René Sommer Lindsay og Pil Boysen. Interview i...

læs mere