Boligmassen er ansvarlige for ca. 40 % af Danmarks samlede energiforbrug og dermed CO2-udledning, som følge af de fossile brændstoffer kraftværkerne bruger for at forsyne vores boliger med el, varme og varmt vand. For at nedbringe udledningen og forbedre økonomi og boligkvalitet har adskillige boligforeninger gennemført renoveringsprojekter i det seneste årti.

Boligforeninger er en særlig interessant del af boligmassen, da der her er mulighed for både at opnå stordriftsfordele og for at bruge de eksisterende fællesskaber til at skabe engagement omkring lokalt klima- og energiarbejde. Samtidig udgør almene boliger en forholdsvis stor del af den danske boligmasse: 20 % eller 550.000 boliger.

Det frivillige arbejde behøver ikke kun at handle om energirenoveringer, det kan også handle om at samarbejde om andre typer af energibesparelser eller om at arbejde for en mere klimavenlig adfærd generelt.

Vores Hjem – Vores Klima
Klimabevægelsen i Danmark har etableret netværket Vores Hjem – Vores Klima (VHVK), der henvender sig til boligforeninger og deres beboere. Vores mål er dels at samle alle deres erfaringer med klima- og energiarbejde, dels at finde ud af, om det er muligt at sætte gang i nye klima- og energiprojekter i foreningerne ved hjælp af erfaringsudveksling og øget samarbejde – og hvad der i givet fald hæmmer den positive udvikling.

Vi er især interesseret i at finde ud af, hvordan foreningerne kan overvinde forskellige økonomiske udfordringer, da det er sværere at finde finansiering til energiprojekter nu, end det har været før i tiden.

Omdrejningspunktet for VHVK er denne hjemmeside og dens tilhørende Facebookside. Her kan alle interesserede offentliggøre deres erfaringer og søge inspiration.

VHVK har tidligere eksisteret i årene 2009-2010 som et lokalt københavnsk netværk. Den nye, genstartede udgave af netværket er landsdækkende.

Vores målgrupper
Vi har to målgrupper. Dels personer som har erfaring med klima- og energiarbejde og har lyst til at dele deres erfaringer på frivillig basis. Dels personer, som er interesseret i selv at starte klima- og energiprojekter i deres boligforening, men gerne vil have mere information og kontakt til personer, som allerede har gennemført projekter med succes.

Vi er ikke alene…
Der findes i forvejen en række hjemmesider og aktører, der tilbyder energirådgivning og -optimering samt gør opmærksom på forskellige inspirerende klima- og energiløsninger i boligforeninger. Vores hjemmeside inddrager og kommenterer disse andre sider og aktører, så man som frivillig let kan få et overblik. Det sikrer, at vi kan trække på de værktøjer og det formidlingsarbejde, som allerede eksisterer, så vi ikke risikerer at opfinde den dybe tallerken en gang til. Det er også vigtigt for os løbende at være i dialog med brugerne om hjemmesidens funktioner og brugervenlighed og opfordre dem til at komme med forslag til dens udvikling.

Du kan se mere om vores indsatsområder og tovholderne bag projektet her.