Aktører

Aktører

Realdania

Forening/fond for ejere af fast ejendom. Har 146.000 medlemmer. https://realdania.dk/

læs mere

ProjectZero

Kommunalt erhvervsnetværk med fokus på energi og CO2-neutralitet, dækker Sønderjylland eller i hvert fald Sønderborgområdet. http://www.projectzero.dk/

læs mere

Miljøpunkt Østerbro

Miljøcenter, rådgivning til lokalsamfundet. Ingen selvstændige boligforeningsprojekter men er med i Klimakvarter Østerbro (http://klimakvarter.dk/) https://miljopunktosterbro.wordpress.com/

læs mere

Miljøpunkt Amager

Miljøcenter, rådgivning til lokalsamfundet. Selvejende fond med egen bestyrelse, finansieret med driftsmidler fra Amager Øst Lokaludvalg og Amager Vest Lokaludvalg. Har vedvarende energi i bl.a. boligforeninger som et af fokusområderne....

læs mere

Landsbyggefonden

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov. https://lbf.dk/

læs mere

KLIMAVÆRKET

Kommunalt erhvervsnetværk i Odense, opstartet med EU-støttemidler i 2011-2012. Har (haft?) boligforeninger som en af sine målgrupper. http://subsites.odense.dk/subsites2/klimavaerket

læs mere

Det Grønne Hus

Selvejende organisation og Agenda 21-center i Køge. Rådgivning og folkeoplysning om byggeri, kampagner, bæredygtighed, miljø, natur, etc. Vil gerne have samarbejdspartnere. http://detgrønnehus.dk/

læs mere

Green Network

Kommunalt erhvervs- og klimanetværk med hovedkvarter i Vejle, dækker trekantsområdet.Tilbyder miljøredegørelser og handlingsplaner til medlemmerne. http://greennetwork.dk/

læs mere

Green Cities

Kommunenetværk (København, Allerød, Albertslund, Kolding, Herning) som samarbejder om at udveksle erfaringer om klima- energi- og miljøtiltag i lokalsamfundene. http://www.greencities.dk/

læs mere

GO2Green

Kommunalt erhvervsnetværk med fokus på miljø/klima/energi, dækker Svendborg og Langeland. http://www.go2green.dk/

læs mere

Energitjenesten

Rådgivning om energi til private i lokalområdet. http://www.energitjenesten.dk/ - se også relevante lokalafdelinger på... http://www.energitjenesten.dk/sydjylland.html (inkl. Fyn) http://www.energitjenesten.dk/sjaelland.html

læs mere

DriftsNet

DriftsNet er et fagnetværk, der er etableret for at understøtte vidensdeling om driftsforhold og fælles løsninger vedrørende driftsområdet i den almene sektor. DriftsNet har til formål at sætte driften øverst på dagsordenen ude i boligorganisationerne. DriftsNet skal:...

læs mere

Danmarkbolig

Her kan du finde almene boliger, dog intet direkte om klima/energi. DanmarkBolig.dk er udviklet i et samarbejde mellem Landsbyggefonden, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, BL - Danmarks Almene Boliger og KL. https://www.danmarkbolig.dk/

læs mere

Bæredygtigt Fællesskab

Lokalforening i Svendborg for personer, der ønsker at bidrage til bæredygtig udvikling, nedbringe energiforbruget etc. Støttes af Go2Green og Svendborg Kommune. Har iværksat projektet Energirenoveringshjulet, som giver rådgivning til private (fokus er dog ikke på...

læs mere

Bygherreforeningen

Har taget initiativ til projektet "Renovering på dagsordenen". Har også etableret siden "Energirenovering af lejeboliger" http://www.bo-energi.net/

læs mere

Boligsocialnet

Boligsocialnet faciliterer en række faglige netværk. ”Nogle har vi ansvar for at drifte og videreudvikle. Andre har vi blot hjulpet i gang, og de drives nu af deltagerne selv.” http://boligsocialnet.dk/netvaerk

læs mere

BL – Danmarks Almene Boliger

Interesse- og brancheorganisation for cirka 550 almene boligorganisationer, der drives på et non-profit grundlag. Hjemmesiden giver mulighed for at søge efter dem, fordelt på geografiske områder. https://bl.dk/

læs mere