Denne andelsboligforening på Østerbro i København er kendt for at være den første i Danmark til at planlægge og gennemføre klima-, energi- og miljøtiltag i større omfang. Siden 2007 har foreningen fået installeret solceller og et system til genbrug af regnvand, udskiftet sine højskylstoiletter, vandhaner, vaskemaskiner og facadevinduer, opsat tætningslister, bevægelsesmålere og lavenergipærer, etableret en tagterrasse og et komposteringsanlæg og har samtidig fået beboerne til at gøre en ekstra indsats for selv at spare vand og energi. Foreningen er også kendt for sit omfattende arbejde med at inddrage og engagere beboerne i miljøarbejdet med en blanding af fester og andre sociale aktiviteter, konkurrencer og god kommunikation.

Søpassagens miljøarbejde har gjort dens fællesarealer CO2-neutrale. Succesen skyldes et sammenfald af fire gunstige omstændigheder:

  • Beboerne er generelt meget miljøbevidste og positive overfor nye ideer.
  • De gamle bygninger fra omkring 1900 har i høj grad trængt til at blive renoveret og har derfor budt på mange lavthængende frugter i form af nemme og billige måder at opnå energibesparelser.
  • Tidsånden i 2007-2009 var præget af en øget bevidsthed og offentlig debat om klimaproblemer og muligheden for at skabe en mere bæredygtig udvikling end hidtil.
  • På samme tidspunkt havde Søpassagen en visionær beboerformand, som har gjort et stort forarbejde for at sikre opbakning til foreningens miljøprojekter og den efterfølgende forankring.

Derfor kan Søpassagens erfaringer ikke nødvendigvis overføres på andre boligforeninger i forholdet 1:1, men mange af dens gode ideer og projekter kan sagtens plukkes ud og genbruges.