Under hele forløbet har beboerne været opmærksomme på at være synlige i medierne, både lokale, såsom TV Lorry og lokalaviserne, og landsdækkende fagblade og aviser samt hjemmesider og blogs. Men de direkte kontakter til andre boligforeninger og interesserede er typisk etableret af andre aktører, især Københavns Kommune.

Da AB Søpassagen har været tidligt ude med energiarbejdet, har Københavns Kommune ofte brugt boligforeningen som rollemodel og gjort et stort arbejde for at udbrede kendskabet til beboernes aktiviteter. Kommunen blev opmærksom på dem, da foreningen søgte om støtte til solceller, facaderenovering og den nye tagterrasse.

AB Søpassagen præsenterer selv sit klima- og miljøarbejde på sin hjemmeside, som både fungerer som præsentation udadtil og internt socialt netværk for beboerne.

Virksomheden klarformidling.dk har tidligere udformet en postkort- og plakatkampagne for at øge energibevidstheden hos boligforninger. Som led i denne kampagne opsatte virksomheden hjemmesiden www.bo-uden-co2.dk, der ligesom de anvendte plakater og postkort bruger Søpassagen som case og giver adgang til alle de vigtigste dokumenter fra miljøarbejdet i 2006 og frem.

I 2009 modtog AB Søpassagen Københavns Miljøpris med denne begrundelse fra juryen:

I Model Søpassagen er der et systematisk fokus på at skabe beboerinddragelse og adfærdsændringer, samtidig med at der satses på en energirigtig renovering af ejendommen. Det er visionært og meget imponerende.

Søpassagen har i øvrigt tit besøg af nysgerrige naboer. Gavlmaleriet ud til søerne er svært at overse. På Kulturnatten i København den 14. oktober 2011 afholdt beboerne et særligt arrangement, hvor de i samarbejde med ”Vores Hjem – Vores Klima” tilbød aftenrundvisninger og oplæg om klimaarbejdet. Der var gratis og klimavenlige linsefrikadeller til de besøgende.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.