En stor del af pengene til de forskellige investeringer har Søpassagen fået ved at tage et større lån, som betales tilbage med en blanding af huslejestigninger og økonomiske besparelser via det lavere forbrug af vand og el.

I december 2008 afholdt Søpassagen en generalforsamling, hvor et flertal stemte ja til en huslejestigning på 180 kr. for alle 2-værelsers lejligheder og 360 kr. for 4-værelsers. Det svarede til en stigning på 11 %. Pengene blev bl.a. brugt til at installere systemet til genbrug af regnvand samt til at købe nye vaskemaskiner. Ved samme lejlighed var der flertal for at lave en tagterrasse for en engangsudgift på 50 kr. pr. lejlighed.

I april 2009 vurderede Solarvents rapport, at de samlede forslag ville koste ca. 16 mio kr. på kort sigt, men samtidig give betydelige driftsbesparelser. Kort før kommunevalget 2009 fik Søpassagen lovning på 3,5 mio kr. hos Byfornyelsesfonden. Ganske vist viste det sig i sidste ende kun at være 1,5 mio kr., men også dette beløb kunne række langt. Nogle af disse penge gik til en række mindre lavthængende frugter, hvor beboerne selv stod for en stor del af det praktiske arbejde: Udskiftning af glødepærer med sparepærer, installation af selvtændingsrelæer i opgangene og opsætning af lister på dørene. De fleste penge fra fonden gik dog til solcelleanlægget.

Københavns Energi har finansieret 50 % af udgifterne til Søpassagens nye lavskylstoiletter og Østerbro Lokalråd har doneret pengene til det store gavlmaleri.

 

Bidrag til vindmølleejere

Søpassagen køber hvert år ”Klima El” fra Jysk Energi, hvilket i praksis betyder, at de årligt donerer 10,94 øre pr. forbrugt kWh til forskellige ejere af vindmøller i Danmark. Donationen svarer til knapt 4.500 kr. årligt for fællesarealerne alene og dertil kommer beboernes private forbrug.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.