AB Søpassagen er en andelsboligforening med 89 lejligheder. Den har til huse på Østerbro i København, i en bygning fra ca. 1900, mellem Ryesgade og Sortedams Sø.

Beboerne er en blanding af studerende og børnefamilier, unge og ældre, enlige og par.

  • Bygningen er i 6 etager med fuld kælder under.
  • Ejendommen har 11 opgange med både hoved- og køkkentrappe.
  • Bygningens gadefacade er ca. 130 m lang.
  • Gårdfacaden er ca. 93 m lang.
  • Facadehøjden er ca. 17 m.
  • Bygningens samlede etageareal er på 6.694 m2
  • Ydervæggene er lavet af massive teglsten.