En intern undersøgelse viste, at disse incitamenter var de vigtigste for beboerne, når det gjaldt miljøarbejde:

Mindre elregning

Mindre varmeregning

Opmærksomhed på grund af projektet

Sundhed

Fællesskab

God samvittighed

Stolthed

Belønning

Identitet

Søpassagen har forankret beboernes egen indsats og opbakningen til de mange projekter ved at have mange fællesarrangementer og tilskynde til, at beboerne selv drøfter de overordnede miljøemner, den enkelte beboers mulighed for at gøre en forskel og hvordan de kan gøre en endnu større forskel i fællesskab. Metoderne kan opdeles i:

 

Åben og engageret kommunikation

Initiativtagerne i Søpassagen har været meget bevidste om, at de ikke måtte oversælge deres ideer og gå for hurtigt frem, uden at have reel opbakning fra beboerne. Den tidligere beboerformand Martin von Krauss lagde stor vægt på at holde engagementet oppe på alle fællesmøder, hvor han holdt peptalks og gav opdateringer om, hvad der var i gang og hvor langt de forskellige projekter var nået.

Efter besøget fra Solarvent fik bestyrelsen produceret en folder med titlen ”Søpassagens grønne fremtid” og runddelt den til alle beboere. Den indeholdt en overskuelig beskrivelse af Solarvents rapport om, hvilke projekter det bedst kunne betale sig at investere i.

Se folderen her.

Søpassagen gjorde også en indsats for at øge beboernes faktuelle viden om klima og energi. For at gøre dette blev en række studerende anvendt som klimaambassadører. Deres opgave var at gå fra lejlighed til lejlighed for at tale med beboerne. Besøgene havde fem formål:

• At oplyse om, hvordan AB Søpassagen kunne blive CO2-neutral og dermed frontløber på klimaområdet.

• At informere om klimaproblemerne og sætte Søpassagens årlige udledning af 95 tons CO2 i relation til Danmarks samlede udledning.

• At oplyse om en gratis klimafest for beboerne, hvor der også kom en kok forbi, som fortalte om klimavenlig mad.

• At sikre sig, at beboerne havde modtaget brochuren ”Søpassagens grønne fremtid”.

• At oplyse om konkurrencen ”Spar & Vind”, inkl. de to besøg af klimakonsulenterne.

 

Sociale aktiviteter

Der var både sommerfester, forårsfester, deciderede miljøfester. Således blev der afholdt en sommerfest under sloganet ”Vi skruer op for reduktionen af Søpassagens CO2-udledning”.

Der blev også etableret en åben madklub, hvor en kok udefra underviste i at lave klimavenlig mad.

 

De nævnte besøg af klimakonsulenter fra KlimaKbh

– og de personlige klimaløfter fra hver af beboerne.

 

Konkurrencer

Ved siden af elsparekonkurrencen indførte bestyrelsen et system, hvor man som beboer blev belønnet med et særligt klistermærke på sin postkasse, hvis man opnåede en særlig markant reduktion af sin CO2-udledning.

 

Effektiv brug af medier

Beboerbladet ”Søslangen” har jævnligt bragt portrætter af udvalgte beboere og fortalt om deres klimarigtige adfærd. Søslangen udkommer som printet blad 2-3 gange om året og er en vigtig del af den interne kommunikation.

Der blev sendt mails ud til beboerne om fordelene ved at blive en CO2-neutral boligforening, hvilke projekter der var i gang og ikke mindst hvilke besparelser der blev opnået.

Søpassagens hjemmeside bragte ligeledes nyheder om projekterne og deres fremdrift, som også blev annonceret på opslagstavler rundt omkring i bygningen.

Søpassagen reklamerede desuden for sin indsats på Facebook.

 

Logo og gavlmaleri

Initiativet ”Vores Hjem – Vores Klima”, som udspringer af Klimabevægelsen i Danmark, har fået 250.000 kr. fra Østerbro Lokalråd og brugt dem på Søpassagens store gavlmaleri. Maleriet er udført af en grafittikunstner udefra. Det forestiller en blanding af bymiljø, natur, solsikker og vindmøller, der tilsammen symboliserer, hvordan natur- og miljøhensyn kan gå hånd i hånd med bylivet. Maleriet er meget tydeligt for forbipasserende, som går forbi søerne.

I samme periode fik Søpassagen lavet et nyt logo, der ligeledes afspejler både foreningens lokalområde og miljøindsats.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.