Elsparekonkurrence

I efteråret 2009 gennemførte Søpassagen en klimakampagne, som bl.a. bestod i den interne konkurrence ”Spar & Vind”. Den handlede om, hvilken beboer der kunne spare mest el i løbet af et kvartal, fra september til november. Skov- og Naturstyrelsen sponserede 1., 2. og 3. præmien, som bestod i gavekort på hhv. 3000, 1500 og 500 kr. Vinderen af 1. præmien var en beboer, der havde elvarme i sit badeværelsesgulv og simpelthen undlod at bruge det. I forbindelse med konkurrencen blev der også holdt en særlig fælleskonkurrencefest.

 

Møder med klimakonsulenter

Søpassagen indgik også en aftale med Københavns Kommunes KlimaKBH-kampagne, som stillede to klimakonsulenter til rådighed. De besøgte ejendommen to gange, hvor de fortalte om klimavenlig livsstil i dagligdagen, med udgangspunkt i beboernes egne lejligheder og muligheder for at gøre en forskel. De medbragte også små energibesparende gaver som tøjklemmer, sparepærer og små 5-minutters timeglas til alle beboere med bad i lejligheden.

Ved det første besøg gennemgik klimakonsulenterne energiforbruget i hver enkelt lejlighed (forudsat at beboerne var interesserede). Forbruget blev opgjort i både kWh, kg. CO2 og kr. I samarbejde med hver enkelt beboer lavede konsulenterne en handlingsplan for, hvordan de bedst muligt kunne spare energi hver enkelt sted. Til sidst blev planen underskrevet af såvel konsulent som beboer. De største muligheder for at spare var at reducere standbyforbruget på elektriske apparater, bruge flere sparebrusere og tage kortere bade.
Eksempel på den personlige handlingsplan.

Konsulenterne besøgte i alt 35 lejligheder. Mødet var en stor succes og satte også gang i beboernes generelle engagement. Før besøget havde kun to beboere tilmeldt sig den nævnte elsparekonkurrence, selvom den var annonceret med opslag i alle opgange. Men efter besøget gik en fjerdedel af beboerne hen og tilmeldte sig. Konsulenternes besøg var placeret i starten og slutningen af elsparekonkurrencen, så de samtidig kunne aflæse beboernes elforbrug og udpege vinderen.

Vi har lige haft besøg af en klimakonsulent, så nu taler vi mere om miljø end før. Vi laver lidt fis med hinanden, når man har købt en plasticpose, selvom klimakonsulent Runa sagde, at man skulle have en stofpose. Det er faktisk ret hyggeligt.

Anna Gulmann, beboer i Søpassagen

Ved det andet besøg blev indsatserne evalueret, og konsulenterne og beboerne drøftede, hvad der stod i vejen for de indsatser fra planen, som endnu ikke var gennemført. Barrierer kunne f.eks. være prisen på LED-pærer, tidligere dårlige erfaringer med lyskvaliteten af sparepærer og LED-pærer af lav kvalitet samt en (ubegrundet) frygt for kviksølv i sparepærerne. I et enkelt og usædvanligt tilfælde kunne en beboer spare over halvdelen af sit elforbrug blot ved at udskifte sit gamle køleskab med et nyt, og de begrænsede midler som studerende var det eneste, der stod i vejen for dette.

Beboerne har selv givet masser af feedback på projekterne, primært på fællesmøderne og i beboerbladet Søslangen samt til klimakonsulenterne ved deres andet besøg.

Se klimakonsulenternes evaluering fra november 2010.

 

Flere lavpraktiske tiltag

Et meget lavpraktisk tiltag for at påvirke beboernes adfærd var, at der blev hængt en seddel op i vaskekælderen med information om klimavenlig tøjvask.

Søpassagen forhøjede også betalingen for at bruge tørretumblerne fra 5 til 7 kr. pr. tumbling på 9 minutter. Det gav et ekstra incitament til at bruge de nye tørresnore.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.