Husvindmøller

Søpassagen har undersøgt muligheden for at installere støjfrie tagvindmøller, som teoretisk vil kunne spare 40.500 kWh og 28.350 kg. CO2. I 2014 har Søpassagen haft besøg af en DTU-studerende, som har undersøgt mulighederne. Konklusionen blev dog, at det foreløbig er for usikkert at investere i husmøller på bygningen.

 

Solfangere

Søpassagen har også undersøgt muligheden for at installere solfangere. Teoretisk ville de kunne dække 60-70 % af beboernes forbrug af varmt vand. Denne ide er dog foreløbig lagt på hylden, da bygningen ligger i et område med forholdsvis billig fjernvarme. En investering i solfangere ville derfor have et langt lavere afkast end de øvrige tiltag.

 

Facadeisolering

I en tidlig fase overvejede bestyrelsen at montere en isoleringskappe på facaden. Den fik endda et tilbud fra Rockwool, som gerne ville stille gratis isoleringsmateriale til rådighed for reklamens skyld. Kappen endte dog med at blive opgivet, da det ville være for stort og dyrt et projekt og samtidig skæmme de gamle bygninger.

 

Varmegenvinding

Søpassagen har også overvejet at anskaffe et automatisk varme-koldlufts-udluftningssystem, men da der ikke er isoleret særlig godt imellem de enkelte lejligheder, er denne ide også droppet.

 

Rasmus S. Larsen, 1. august 2014.